logo

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, genellikle bireylerin özel eğitim ihtiyaçlarına yönelik hizmetler sunan kurumlardır. Bu merkezler, çeşitli zihinsel, fiziksel, duygusal ve ya sosyal zorluklar yaşayan bireylerin gelişimlerini desteklemek, becerilerini artırmak ve toplumsal yaşama uyumlarını sağlamak amacıyla faaliyet gösterirler. İşlevsel bir rehabilitasyon süreci sağlayarak bireylerin bağımsızlık, sosyal beceriler, iletişim ve günlük yaşam becerilerini kazanmalarına yardımcı olurlar.

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinin sunduğu hizmetler arasında şunlar bulunabilir:

Eğitim Programları: Bireyin ihtiyaçlarına uygun  olarak özel eğitim programları geliştirilir. Bu programlar, bireyin bilişsel, motor, dil, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi hedefler.

Fiziksel Rehabilitasyon: Fiziksel engellere sahip bireyler için fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri sunulabilir. Bu, motor becerilerin geliştirilmesi ve günlük yaşam aktivitelerine daha iyi adapte olmalarını sağlamayı amaçlar.

Duygusal ve Sosyal Destek: Bireylerin duygusal ve sosyal gelişimine odaklanan destek programları düzenlenebilir. Grup etkinlikleri, duygu yönetimi ve sosyal beceri geliştirme gibi konular bu kapsamda ele alınabilir.

İletişim Becerileri Geliştirme: Dil ve iletişim becerilerini güçlendirmek, özellikle konuşma veya iletişimde zorluk yaşayan bireyler için önemli bir hizmet alanıdır.

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri, bireylerin potansiyellerini en üst düzeye çıkarmayı amaçlayan çok disiplinli bir yaklaşım benimserler. Bu merkezlerde çalışan profesyoneller genellikle özel eğitim öğretmenleri, psikologlar, fizyoterapistler, konuşma terapistleri ve diğer uzmanlardan oluşur.

ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİNE KİMLER GİDER ?

Özel Eğitim Gereksinimi Olan Çocuklar: Zihinsel, fiziksel, duygusal veya dil gelişiminde zorluk yaşayan çocuklar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden fayda sağlayabilirler.

Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) Yaşayan Bireyler: Otizm spektrum bozukluğu olan bireyler, özel eğitim ve terapi hizmetlerinden yararlanarak sosyal becerilerini, iletişim yeteneklerini ve günlük yaşam becerilerini geliştirebilirler.

Dil ve Konuşma Bozukluklarına Sahip Olanlar: Dil ve konuşma zorluğu yaşayan bireyler, konuşma terapisi gibi hizmetler almak üzere bu merkezlere başvurabilirler.

Motor Becerilerinde Zorluk Yaşayanlar: Fiziksel engelleri olan veya motor becerilerinde gelişim zorluğu yaşayan bireyler, fizyoterapi ve özel eğitim
hizmetleri alabilirler.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) Olan Bireyler: DEHB teşhisi almış bireyler, öğrenme stratejileri, davranış yönetimi ve sosyal beceri geliştirme gibi alanlarda destek alabilirler.

Öğrenme Güçlüğü Yaşayan Bireyler: Öğrenme güçlüğü çeken çocuklar veya yetişkinler, özel eğitimle desteklenerek akademik becerilerini güçlendirebilirler.

Ciddi Sağlık Sorunlarına Sahip Olanlar: Ciddi sağlık sorunları veya kronik hastalıkları olan bireyler, rehabilitasyon hizmetleri alarak günlük yaşam aktivitelerini daha bağımsız bir şekilde gerçekleştirebilirler. Bu merkezlere başvuran bireyler, ihtiyaçlarına uygun bir değerlendirme sürecinden geçerler ve bu süreç sonunda bireye özel bir eğitim ve rehabilitasyon planı oluşturulur. Bu plan, bireyin güçlü yanlarına odaklanarak zorluk yaşadığı alanlarda destek sağlamayı amaçlar.

ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİNDE HANGİ EĞİTİMLER
VERİLİR ?

Özel Eğitim Programları:
● Bireyin zihinsel, fiziksel, duygusal veya sosyal gelişim düzeyine göre özel eğitim programları tasarlanır.
● Akademik becerilerin yanı sıra günlük yaşam becerilerini de içerir.
Konuşma ve Dil Terapisi:
● Dil ve konuşma bozukluğu yaşayan bireylere yönelik olarak konuşma ve dil terapisi hizmetleri sunulur.
● İletişim becerilerini geliştirmek ve dil kullanımını desteklemek amaçlanır.
Fizyoterapi:
● Motor becerilerinde zorluk yaşayan bireylere fizyoterapi hizmetleri verilir.
● Kas gücü, koordinasyon ve hareket becerilerini geliştirmeyi hedefler.
Ergoterapi:
● Günlük yaşam aktivitelerine katılımı artırmak için ergoterapi hizmetleri sunulabilir.
● El becerileri, bağımsız yaşam becerileri ve mesleki becerilerin geliştirilmesine odaklanır.
Sosyal Beceri Geliştirme Programları:
● Bireylerin sosyal etkileşim becerilerini güçlendirmek amacıyla sosyal beceri geliştirme programları düzenlenir.
● Grup etkinlikleri, rol oyunları ve diğer interaktif yöntemler kullanılabilir.

Bilişsel Beceri Geliştirme:
● Zihinsel becerilerin geliştirilmesine yönelik programlar, bireylerin düşünme, problem çözme ve odaklanma becerilerini artırmayı hedefler.

Duygusal ve Davranışsal Destek:
● Duygusal ve davranışsal sorunlar yaşayan bireylere yönelik destek programları düzenlenir.
● Duygu yönetimi, stresle başa çıkma ve olumlu davranış geliştirme konularında eğitim verilebilir.

Konuşmayı başlat
WhatsApp ile iletişime geçin.
Merhaba,
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Arayın!