logo

Serebral Palsi

Serebral Palsi

Bu yazımızda Serebral Palsini(SP), ortaya çıkma nedenlerini, karakteristik özelliklerini, serebral palsi belirtilerini, tanı sürecini, tedavi yöntemlerini ve başarı öykülerini ele alacağız.

Bizler tanı sürecinden başlayarak çocuğunuzun ihtiyacı olan en doğru terapi seanslarına ve en doğru özel eğitim merkezlerine ulaşana kadar uzman kadromuzla birlikte sizlere ücretsiz rehberlik hizmeti sunuyoruz. Tanı sonrasındaki tedavi ve eğitimi ile ilgili bulunduğunuz bölgeye en yakın, en kaliteli hizmeti veren sağlık ve özel eğitim merkezlerini bulmanıza rehberlik ediyoruz.

Serebral palsi olan bir çocuğunuz varsa vakit kaybetmeden bizimle hemen iletişime geçin.

Ücretsiz rehberlik hizmeti için vakit kaybetmeden hemen arayın.

serebral palsi hastalığı olan çocuk

Serebral Palsi nedir?

Serebral Palsi (SP), beyindeki bir hasar ya da anormallik sonucunda ortaya çıkan, hareket ve duruş kontrolünde kalıcı fakat sabit sorunlara yol açan bir grup nörolojik bozukluktur. Genellikle doğum öncesi, sırası ya da sonrasında meydana gelen beyin hasarı sonucu gelişir. SP, çocukluk döneminde en yaygın görülen motor engelliliklerden biridir ve her 1000 canlı doğumdan yaklaşık 2-3’ünü etkiler.

Tanımı ve Nedenleri

Serebral Palsi, “serebral” kelimesi beyinle, “palsi” ise kas zayıflığı ya da kas kontrolündeki problemlerle ilgilidir. SP’nin birçok farklı nedeni olabilir, bunlar arasında gebelik sırasında annenin geçirdiği enfeksiyonlar, fetal inme, genetik mutasyonlar, prematüre doğum veya doğum sırasında yaşanan komplikasyonlar sayılabilir.

Farklı Türleri ve Karakteristik Özellikleri

Serebral Palsi, etkilenen kas gruplarına ve hareket kontrolündeki sorunların türüne göre sınıflandırılır. En yaygın türleri şunlardır:

 • Spastik Serebral Palsi: Kasların sürekli sıkı ve sert olduğu, en yaygın SP türüdür. Hareketler kısıtlı ve serttir.
 • Diskinetik Serebral Palsi (Atetoid): Kas tonusunda ve hareket kontrolünde istemsiz hareketlere neden olan türdür.
 • Ataksik Serebral Palsi: Denge ve koordinasyon problemlerine yol açar.
 • Karışık Tip Serebral Palsi: İki veya daha fazla türün karakteristik özelliklerini taşır.

Serebral Palsi’nin belirtileri kişiden kişiye değişiklik gösterir ve bazı bireylerde hafif, bazılarında ise daha şiddetli olabilir. Belirtiler arasında kas spazmları, koordinasyon ve denge problemleri, gelişimsel gecikmeler ve konuşma zorlukları bulunur. Teşhis genellikle çocuğun ilk birkaç yılında, gelişim takibi sırasında konur.

Serebral Palsi, ilerleyici bir bozukluk değildir; yani beyindeki hasar zamanla artmaz. Ancak, bozukluğun fiziksel etkileri bireyin yaşam kalitesini etkileyebilir ve çeşitli destekleyici tedaviler gerektirebilir. Tedavi genellikle multidisipliner bir yaklaşımı içerir ve fizyoterapi, ergoterapi, konuşma terapisi ve bazı durumlarda ilaç tedavisi veya cerrahi müdahaleleri kapsayabilir.

Ücretsiz Talep Oluştur​

Özel Eğitim Formu

* Bu site üzerinden yollamış olduğunuz formun içerdiği kişisel verileriniz, KVKK'da belirtildiği şekilde mevzuata uygun olarak kullanılmaktadır. Sitemiz üzerinden iletişim bilgilerini bizimle paylaşan kişi veya kişiler bunu kabul etmiş sayılır.

Serebral Palsi Belirtileri ve Tanısı

Serebral Palsi’nin belirtileri, etkilenen bireyin yaşına, SP’nin türüne ve durumun şiddetine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Genellikle, bu belirtiler erken çocukluk döneminde fark edilir ve bir çocuğun motor beceri gelişimindeki gecikmelerle kendini gösterir.

Erken Belirtiler ve Tanı Süreci

Serebral Palsi’nin erken belirtileri genellikle çocuğun ilk yılında, bazen de ilk birkaç ayında görülebilir. Bu belirtiler arasında kas tonusunda anormallikler (aşırı sert veya gevşek kaslar), motor becerilerde gecikmeler (oturma, emekleme veya yürüme gibi), beslenme veya yutma zorlukları ve anormal duruş veya hareketler sayılabilir. Ebeveynler ve sağlık profesyonelleri, bu tür gelişimsel gecikmelerin farkına vardığında, çocuğun daha kapsamlı bir değerlendirmeden geçmesi gerekebilir.

Tanı süreci genellikle çocuğun tıbbi geçmişinin incelenmesi, fiziksel muayene ve çeşitli nörolojik testlerden oluşur. Bu testler arasında beyin görüntüleme çalışmaları (MRI veya CT taramaları gibi) ve bazen elektroensefalografi (EEG) bulunabilir. Bu testler, beyindeki anormalliklerin veya hasarın varlığını ve yerini belirlemeye yardımcı olur.

Yaşa Göre Değişen Belirtiler

Serebral Palsi belirtileri yaşla birlikte değişebilir. Çocuklar büyüdükçe, motor becerilerdeki kısıtlılıklar daha belirgin hale gelebilir ve ek belirtiler ortaya çıkabilir. Örneğin, okul çağındaki çocuklarda öğrenme güçlükleri, konuşma problemleri ve sosyal etkileşimde zorluklar görülebilir. Ergenlik ve yetişkinlik dönemlerinde, SP’li bireylerde ek kas-iskelet sorunları, eklem ağrıları ve hareketlilikteki kısıtlamaların artması gibi sorunlar gelişebilir.

Serebral Palsi tanısı konan çocuklar ve aileleri için erken müdahale ve uygun tedavi yöntemleri büyük önem taşır. Erken dönemde başlanan terapiler, çocuğun motor becerilerini ve genel yaşam kalitesini önemli ölçüde iyileştirebilir. Bu nedenle, SP şüphesi olan durumlarda erken tanı ve tedaviye başlamak kritik öneme sahiptir.

serebral palsi hastalığı olan ve tekerlekli sandalyedeki çocuğa annesi yardım ediyor

Serebral Palsi'nin Nedenleri ve Risk Faktörleri

Serebral Palsi (SP), genellikle doğum öncesi, sırası veya sonrası dönemlerde beyinde meydana gelen hasar sonucu ortaya çıkan bir durumdur. SP’nin kesin nedeni her zaman belirlenemese de, bir dizi risk faktörü ve potansiyel neden tanımlanmıştır.

Gebelik ve Doğum Sırasında Karşılaşılan Sorunlar

Gebelik sırasında meydana gelen birçok faktör, Serebral Palsi riskini artırabilir. Bunlar arasında annenin enfeksiyon kapması, şiddetli sarılık, annenin tıbbi durumları (örneğin, tiroid sorunları, diyabet), gebelik zehirlenmesi (preeklampsi) ve plasentanın erken ayrılması (plasenta previa gibi) bulunur. Ayrıca, çok düşük doğum ağırlığı ve erken doğum da SP riskini artırır.

Genetik ve Çevresel Faktörler

Serebral Palsi’nin nedenlerinin anlaşılmasında genetik faktörlerin rolü üzerine yapılan araştırmalar artmaktadır. Bazı durumlarda, genetik mutasyonlar SP’ye yol açabilir veya bir çocuğun SP geliştirme riskini artırabilir. Çevresel faktörler, özellikle gebelik sırasında maruz kalınan zararlı maddeler (alkol, sigara, bazı ilaçlar ve toksinler gibi) de SP riskini artırabilir.

Serebral Palsi’nin nedenleri karmaşık ve çok yönlüdür. Her bir SP vakası benzersizdir ve birçok farklı faktörün bir araya gelmesiyle ortaya çıkabilir. Risk faktörlerinin farkında olmak, potansiyel olarak riski azaltıcı önlemlerin alınmasına yardımcı olabilir. Ancak, tüm risk faktörleri kontrol edilebilir veya önlenebilir değildir.

SP’nin nedenleri ve risk faktörleri hakkında daha fazla bilgi edinmek, erken müdahale ve tedavi stratejilerinin geliştirilmesinde önemli bir rol oynar. Ayrıca, risk altındaki gebelikleri izleme ve yönetme konusunda sağlık profesyonellerine rehberlik eder. Bu bilgiler ışığında, SP riski taşıyan ailelere doğru bilgi ve destek sağlanabilir, böylece etkilenen çocuklar için en iyi müdahale yöntemleri uygulanabilir.

Serebral Palsi Tedavi Yöntemleri

Serebral Palsi (SP), tedavi edilemese de, semptomların yönetilmesi ve bireylerin yaşam kalitesinin artırılması için çeşitli tedavi yöntemleri mevcuttur. Tedavi, bireyin ihtiyaçlarına göre özelleştirilir ve genellikle multidisipliner bir yaklaşımı içerir.

Fiziksel Terapi ve Rehabilitasyon

Fiziksel terapi, Serebral Palsi tedavisinin temel taşlarından biridir. Terapinin amacı, kas gücünü artırmak, spastisiteyi azaltmak, hareket aralığını genişletmek ve motor becerileri geliştirmektir. Bireysel egzersiz programları, bireyin yaşına, SP’nin türüne ve semptomların şiddetine göre özelleştirilir. Fiziksel terapistler ayrıca, pozisyonlama, oturma ve yürüme gibi günlük aktivitelerde bireylere yardımcı olmak için yardımcı cihazlar ve ortezler önerebilirler.

serebral palsi tedavisi

İlaç Tedavisi ve Cerrahi Seçenekler

SP’nin bazı semptomları, ilaç tedavisiyle hafifletilebilir. Örneğin, kas spastisitesini azaltmak için oral ilaçlar, botulinum toksini enjeksiyonları veya intratekal baclofen terapisi (omurilik sıvısına ilaç verilmesi) kullanılabilir. Ağrı yönetimi için de ilaçlar reçete edilebilir. Cerrahi seçenekler, özellikle kas ve tendonların uzatılması ve ortopedik anormalliklerin düzeltilmesi için düşünülebilir. Sinir köklerine uygulanan seçici dorsal rizotomi gibi bazı nöroşirürjik işlemler, uygun vakalarda spastisiteyi azaltmak için kullanılabilir.

Her iki tedavi yöntemi de, bireyin durumuna ve tedavi hedeflerine bağlı olarak, doktorlar ve diğer sağlık profesyonelleri tarafından dikkatlice değerlendirilmelidir. Yan etkiler, tedavi faydaları ile dengelenmelidir.

Serebral Palsi tedavisindeki ana hedef, bireylerin mümkün olan en iyi fonksiyonel bağımsızlığı elde etmelerine yardımcı olmak ve yaşam kalitelerini artırmaktır. Bu nedenle, tedavi planları sadece fiziksel semptomları değil, aynı zamanda eğitim, sosyal ve duygusal ihtiyaçları da kapsar. Ailelerin ve bakım verenlerin de tedavi sürecine aktif olarak katılımı teşvik edilir, böylece evde ve toplumda destek sağlanabilir.

Serebral Palsili Bireylerde Eğitim ve Öğrenim

Serebral Palsi (SP) olan bireyler, eğitim ve öğrenim süreçlerinde özel ihtiyaçlar ve zorluklar yaşayabilirler. Bu nedenle, bu bireylere uygun eğitim programları ve desteklerin sağlanması, onların akademik ve sosyal becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilir.

Özel Eğitim Programları ve Entegrasyon

Serebral Palsili çocuklar için özel eğitim programları, bireysel ihtiyaç ve yeteneklere göre tasarlanmalıdır. Bu programlar, çeşitli öğrenme stillerini ve engelleri hesaba katmalı, çocuğun erişebilirliğini ve katılımını maksimize etmeyi amaçlamalıdır. Özel eğitim hizmetleri, birebir öğretim, küçük grup çalışmaları, terapi seansları ve özelleştirilmiş öğrenme materyalleri içerebilir. Ayrıca, SP olan çocukların akranlarıyla sosyal etkileşimde bulunmalarını teşvik eden entegrasyon ve inklüzyon programları da önemlidir.

Bilişsel ve Sosyal Becerilerin Geliştirilmesi

Serebral Palsili çocukların eğitimi sadece akademik becerileri kapsamamalı, aynı zamanda bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerin geliştirilmesini de içermelidir. Bilişsel beceriler, problem çözme, karar verme ve kritik düşünme gibi yeteneklerin geliştirilmesini içerir. Sosyal beceriler ise iletişim yetenekleri, akranlarla etkileşim ve grup içinde işbirliği yapabilme yeteneklerini kapsar. Bu becerilerin geliştirilmesi, çocuğun kendine güvenini artırabilir ve toplum içinde daha bağımsız ve etkili bir şekilde iletişim kurabilmesine yardımcı olabilir.

Eğitim ve öğrenim sürecinde, çocuğun bireysel ihtiyaçlarına uygun öğretim yöntemleri ve materyallerinin kullanılması önemlidir. Örneğin, hareket veya konuşma güçlüğü çeken çocuklar için alternatif ve destekleyici iletişim araçları (AAC) kullanılabilir. Ayrıca, öğrenme ortamının fiziksel erişilebilirliği de göz önünde bulundurulmalıdır.

Serebral Palsili bireylerin eğitimi, multidisipliner bir yaklaşım gerektirir ve öğretmenler, terapistler, aile üyeleri ve diğer destek personeli arasında yakın işbirliği yapılmalıdır. Eğitim planlarının düzenli olarak gözden geçirilmesi ve gerekirse güncellenmesi, çocuğun gelişimine uyum sağlamak ve en iyi öğrenme sonuçlarını elde etmek için önemlidir.

Serebral palsi (SP) çocuk ile yaşam

Gerçek Hayat Hikayeleri: Serebral Palsi ile Başarıya Ulaşanlar

Serebral Palsi (SP) ile yaşayan bireylerin hayatları, karşılaştıkları zorluklara rağmen, umut, direnç ve başarının ilham verici öykülerini barındırır. Bu bireylerin hikayeleri, SP’nin sınırlayıcı olabileceği algısını kırarak, her bireyin potansiyeline ulaşabileceğini gösterir.

serebral palsli hastaların başarı öyküleri

İlham Verici Kişisel Deneyimler ve Başarı Hikayeleri

Dünya genelinde birçok Serebral Palsili birey, sanat, spor, eğitim, bilim ve daha pek çok alanda önemli başarılar elde etmiştir. Bu başarı hikayeleri, SP’li bireylerin karşılaştıkları engelleri aşarak hedeflerine ulaşabileceklerini ve toplumda önemli roller üstlenebileceklerini gösterir. Örneğin, engelli sporcuların Paralimpik Oyunlar’daki başarıları, sanat ve edebiyat dünyasında eserler veren SP’li sanatçı ve yazarların katkıları, bu alanda dikkat çekici örnekler arasındadır.

Zorlukların Üstesinden Gelenlerin Yolculukları

Serebral Palsi ile yaşayan bireylerin hikayeleri, sadece başarılarıyla değil, aynı zamanda karşılaştıkları zorluklar ve bu zorlukların üstesinden gelme süreçleriyle de önemlidir. Bu yolculuklar, bireysel azim, aile desteği, toplumun anlayışı ve uygun terapötik ve eğitim kaynaklarının erişilebilirliğinin birleşimiyle mümkün olur. SP’li bireyler ve aileleri, fiziksel, bilişsel ve sosyal engellerin üstesinden gelmek için çeşitli stratejiler geliştirirler ve bu deneyimler, diğer SP’li bireyler ve aileleri için değerli öğrenme fırsatları sunar.

Gerçek hayat hikayeleri, Serebral Palsi ile yaşayan bireylerin ve ailelerinin karşılaştıkları zorluklara ışık tutarken, aynı zamanda toplumda farkındalığı ve anlayışı artırır. Bu hikayeler, SP’li bireylerin toplum içindeki yerini güçlendirir ve SP’nin yarattığı sınırlamalardan çok, bireylerin sahip oldukları yetenek ve başarıları vurgular. Her başarı hikayesi, SP’li bireylerin potansiyellerini maksimize etmelerine yardımcı olacak kaynaklara ve desteklere erişimin önemini hatırlatır.

Türkiye’de Serebral Palsi (SP) ile yaşamına devam ederken önemli başarılar elde eden ve ilham verici hikayelere sahip birkaç birey şunlardır:

Ebru Çakır:

 • Ebru Çakır, Serebral Palsi teşhisi konulmuş bir milli yüzücüdür. Engellerine rağmen yüzmede önemli başarılar elde etmiş, birçok ulusal ve uluslararası yarışmada madalyalar kazanmıştır. Ebru, azmi ve başarılarıyla hem engelli hem de engelsiz bireylere ilham kaynağı olmuştur.

Bilge Öztürk:

 • Bilge Öztürk, Serebral Palsili bir fizyoterapist ve spor eğitmenidir. Kendisi de SP ile yaşayan Öztürk, engelli bireylerin rehabilitasyonu konusunda uzmanlaşmış ve bu alanda birçok kişiye ilham vermiştir. Kendi yaşadığı zorluklardan güç alarak, diğer engelli bireylerin hayatlarını iyileştirmek için çalışmaktadır.

Doğan Cüceloğlu’nun Kızı:

 • Ünlü Türk psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu’nun Serebral Palsi ile yaşayan bir kızı vardır. Cüceloğlu, kızının hikayesini ve aile olarak yaşadıkları tecrübeleri, engelli bireylerin topluma entegrasyonu ve psikolojik destek konularında farkındalık yaratmak amacıyla paylaşmıştır. Aile içindeki bu deneyim, Cüceloğlu’nun yazılarında ve konuşmalarında önemli bir yer tutar.

Bu örnekler, Serebral Palsi ile yaşayan bireylerin karşılaştıkları zorluklara rağmen nasıl önemli başarılara imza atabileceklerini ve toplumda pozitif değişikliklere öncülük edebileceklerini göstermektedir. Her biri, farklı alanlarda önemli katkılarda bulunarak, SP’li bireylerin ve ailelerinin karşılaşabileceği zorlukların üstesinden gelebileceğine dair umut ve motivasyon kaynağı olmuştur.

Ücretsiz rehberlik hizmeti için vakit kaybetmeden hemen arayın.

Serebral Palsi Hakkında Sık Sorulan Sorular

Serebral Palsi’li bireylerin ömrü, sağlık durumlarına, SP’nin şiddetine ve aldıkları destek ve bakımın kalitesine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Gelişen tıbbi ve rehabilitasyon hizmetleri sayesinde, birçok SP’li birey normal yaşam süresine yakın yaşayabilir.

Serebral Palsi’li bireylerin konuşma yeteneği, SP’nin etkilediği alanlara ve şiddetine bağlı olarak değişir. Bazı bireyler konuşma zorlukları yaşarken, diğerleri normal veya hafif etkilenmiş konuşma yeteneğine sahip olabilir. Konuşma terapisi, konuşma becerilerini geliştirmede yardımcı olabilir.

Serebral Palsi, genellikle doğum öncesi, sırasında veya sonrasında meydana gelen beyin hasarı sonucu oluşur. Anne karnındayken bazı risk faktörleri ve durumlar tespit edilebilir, ancak SP’nin kesin tanısı genellikle doğumdan sonra konur.

Serebral Palsi’li bireylere verilen engellilik raporu oranı, SP’nin şiddetine, fonksiyonel kısıtlılıkların derecesine ve bireyin günlük yaşamdaki bağımsızlık düzeyine göre değişiklik gösterir. Bu oran, sağlık kuruluşlarındaki değerlendirmeler sonucunda belirlenir.

Serebral Palsi’li bireylere çocuk nörolojisi, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanları başta olmak üzere, ortopedi, pediatri ve diğer ilgili uzmanlık dallarından doktorlar bakabilir.

Serebral Palsi ile İlgili Destek Veren Kuruluşlar

Türkiye’de Serebral Palsi ile ilgili destek sağlayan, bilgi ve kaynak sunan bazı önemli kurum ve kuruluşlar şunlardır:

 1. Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı (TSÇV) – Cerebral Palsy Türkiye
  • https://www.tscv.org.tr/
  • Serebral Palsili bireyler ve aileleri için eğitim, rehabilitasyon ve çeşitli destek hizmetleri sunan önemli bir vakıftır.
 2. Serebral Palsi Derneği (SERÇEV)
  • https://www.sercev.org
  • Serebral Palsili bireylerin toplumsal hayata entegrasyonunu sağlamak, eğitim ve rehabilitasyon hizmetleri sunmak amacıyla çalışmalar yürüten bir dernektir.
 3. Engelsiz Yaşam Vakfı
  • https://engelsizyasamvakfi.org/
  • Engelli bireylerin sosyal hayata katılımını destekleyen, eğitim ve rehabilitasyon projeleri geliştiren bir vakıftır. Serebral Palsi dahil olmak üzere çeşitli engel gruplarına yönelik çalışmalar yapar.
 4. Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD)
  • https://www.tofd.org.tr
  • Omurilik felçlileri başta olmak üzere, tüm engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yürütür. Serebral Palsili bireyler ve aileleri için de destek ve kaynaklar sunabilir.
 5. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
  • https://www.aile.gov.tr
  • Devlet tarafından sağlanan engelli hizmetleri ve destekleri hakkında bilgi sunan resmi bir kurumdur. Serebral Palsili bireyler ve aileleri için de çeşitli sosyal hizmetler ve yardımlar sunar.
serebral palsi ile umut dolu yaşam

Serebral Palsi, hayatın birçok alanında karşılaşılan zorluklara rağmen, doğru destek, eğitim ve tedavi yöntemleri ile birlikte, SP’li bireylerin ve ailelerinin başarılı ve dolu dolu bir yaşam sürdürebileceklerini unutmamak önemlidir. Ebru Çakır, Bilge Öztürk gibi ilham verici başarı hikayeleri, karşılaşılan engellerin aşılabileceğinin ve umutsuzluğa kapılmamak gerektiğinin canlı kanıtlarıdır.

Siz de bu yolculukta yanınızda güvenilir bir rehber arıyorsanız, Serebral Palsi ile ilgili doğru bilgi, destek ve yönlendirme için bize başvurabilirsiniz. Birlikte, SP’li sevdikleriniz için en uygun yolu ve yöntemleri belirleyebilir, onların da bu örnekler gibi kendi başarı hikayelerini yazmalarına yardımcı olabiliriz. Bizi hemen arayın ücretsiz rehberlik hizmetimizden faydalanın.

Konuşmayı başlat
WhatsApp ile iletişime geçin.
Merhaba,
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Arayın!