Disleksi - Özel Öğrenme Güçlüğü

Disleksi - Özel Öğrenme Güçlüğü

Disleksi, öğrenme süreçlerinde özel bir zorluk olarak karşımıza çıkar ve bireylerin okuma, yazma gibi temel becerilerdeki performansını etkiler. Bu durum, sadece akademik başarıyı değil, aynı zamanda günlük yaşamı ve özgüveni de önemli ölçüde etkileyebilir. Ancak, özel öğrenme güçlüğü ile mücadele edenler için umut var. Doğru destek, stratejiler ve yaklaşımlarla, disleksili bireyler kendi potansiyellerini keşfedebilir ve başarılı olabilirler.

Bu yazı serisi, disleksi hakkında temel bilgileri, tanı ve müdahale yöntemlerini, başarı hikâyelerini, eğitimde ve günlük yaşamda kullanılabilecek stratejileri ve teknolojik araçları ele alıyor. Ailelere, öğretmenlere ve disleksili bireylere yönelik rehberlik edici bilgiler sunarak, bu öğrenme güçlüğüyle başa çıkmanın yollarını gösteriyoruz. Özel öğrenme güçlüğü çeken bireylerin ve onları destekleyenlerin yaşadığı zorluklara ışık tutarak, herkesin disleksiyle başarılı bir şekilde mücadele edebileceği bir ortam yaratmayı hedefliyoruz.

Bizler tanı sürecinden itibaren ihtiyacınız olan en doğru terapi seanslarına ve özel eğitim merkezine ulaşana kadar size ücretsiz rehberlik hizmeti sağlıyoruz. 

Öğrenme güçlüğü olduğundan şüphelendiğiniz veya disleksi olan bir çocuğunuz için vakit kaybetmeden bizimle hemen bizimle iletişime geçin.

Ücretsiz rehberlik hizmeti için vakit kaybetmeden hemen arayın.

uzman konuşma terapisti ile disleksi olan çocuk eğitimi

Disleksi Nedir?

Disleksi, okuma, yazma ve heceleme becerilerinde zorluk olarak kendini gösteren, bireyin öğrenme yeteneğini etkileyen bir özel öğrenme güçlüğüdür.

Genellikle doğuştan gelen bu durum, bireylerin zekâ seviyelerinden bağımsız olarak görülebilir ve yaşam boyu sürebilir. Disleksi, sadece okuma ve yazma ile sınırlı olmayıp, bazen sayılarla ilgili zorluklar ve kısa süreli hafıza problemleri gibi diğer öğrenme alanlarını da etkileyebilir.

Disleksinin Tanımı ve Genel Özellikleri

Disleksi (Özel Öğrenme Güçlüğü), genellikle okul öncesi dönemde fark edilse de, bazen yetişkinlik dönemine kadar teşhis edilemeyebilir. Okuma ve yazma becerilerinde beklenen düzeyin altında kalma, harfleri ve kelimeleri karıştırma, okuduğunu anlama güçlüğü çekme, yazarken harf eksiltme veya eklemek gibi belirtilerle kendini gösterir. Disleksili bireyler aynı zamanda yaratıcı ve problem çözmede üstün yeteneklere sahip olabilirler.

Disleksi (Özel Öğrenme Güçlüğü) Türleri ve Belirtileri

Özel Öğrenme Güçlüğü (ÖÖG), farklı türlerde olabilir ve her bireyde farklı şekillerde belirtiler gösterebilir:

 • Fonolojik Disleksi: Seslerin ve hecelerin ayrımında zorluk çekme durumudur. Bu tür disleksi olan bireyler, kelimeleri fonetik olarak çözümlemede güçlük çekerler.
 • Yüzey Disleksi: Bireylerin, özellikle düzensiz yazılan kelimeleri tanıma ve okumada zorluk yaşadıkları durumdur. Bu durum, daha çok kelime tanıma ve görsel hafızayla ilgilidir.
 • Semantik Disleksi: Okunan materyali anlamada ve kelimeler arası ilişkileri kurmada zorluk olarak tanımlanır. Bu türde, kelime dağarcığının kullanımı ve anlamların çıkarımı etkilenebilir.

ÖÖG, erken tanı ve uygun müdahale ile yönetilebilir. Disleksili bireyler, özel eğitim programları, terapiler ve uygun öğrenme stratejileri ile akademik ve mesleki yaşamlarında başarılı olabilirler. Önemli olan, disleksili bireylerin bu öğrenme güçlüğüne rağmen sahip oldukları potansiyeli keşfetmelerine ve geliştirmelerine yardımcı olmaktır.

Ücretsiz Talep Oluştur​

Özel Eğitim Formu

* Bu site üzerinden yollamış olduğunuz formun içerdiği kişisel verileriniz, KVKK'da belirtildiği şekilde mevzuata uygun olarak kullanılmaktadır. Sitemiz üzerinden iletişim bilgilerini bizimle paylaşan kişi veya kişiler bunu kabul etmiş sayılır.

Özel Öğrenme Güçlüğü Neden Kaynaklanır?

Bu tür öğrenme güçlüklerinin nedenleri kesin olarak belirlenemese de, araştırmalar genellikle bu güçlüklerin birkaç farklı faktörden kaynaklandığını göstermektedir. En yaygın nedenler şunlardır:

 1. Nörolojik Faktörler: Özel öğrenme güçlüğü olan bireylerin beyin yapısında ve işleyişinde farklılıklar olduğu görülmüştür. Bu nörolojik farklılıklar, bilgiyi işleme ve öğrenme süreçlerini etkileyebilir. Beynin belirli bölgelerindeki işlevsel farklılıklar, öğrenme sürecinde önemli rol oynayan dil, hafıza ve dikkat süreçlerini etkileyebilir.
 2. Genetik Faktörler: Özel öğrenme güçlükleri, ailelerde genetik olarak yatkınlık gösterebilir. Araştırmalar, bu tür öğrenme güçlüklerinin aile üyeleri arasında daha sık görüldüğünü ortaya koymuştur. Bu, öğrenme güçlüklerinin genetik bir bileşene sahip olabileceğini göstermektedir.
 3. Gelişimsel Faktörler: Hamilelik ve doğum sırasında yaşanan komplikasyonlar, erken çocukluk dönemindeki sağlık sorunları veya gelişimsel gecikmeler özel öğrenme güçlüğü riskini artırabilir. Örneğin, düşük doğum ağırlığı veya erken doğum, öğrenme güçlüklerinin oluşumunda rol oynayabilir.
 4. Çevresel Faktörler: Eğitim fırsatları, öğretim kalitesi ve sosyoekonomik durum gibi çevresel faktörler de öğrenme güçlüklerini etkileyebilir. Ancak, bu faktörler doğrudan özel öğrenme güçlüğüne neden olmasa da, bireyin öğrenme potansiyelini etkileyebilir ve var olan öğrenme zorluklarını daha belirgin hale getirebilir.
 5. Dil ve İletişim Faktörler: Dil gelişimi ile ilgili sorunlar, özellikle okuma ve yazma becerileri üzerinde etkili olan özel öğrenme güçlüklerine yol açabilir. Dil gelişimindeki gecikmeler veya bozukluklar, akademik becerilerin gelişimini olumsuz etkileyebilir.

Özel öğrenme güçlüklerinin nedenleri karmaşık ve çok faktörlüdür. Bu nedenle, öğrenme güçlüklerinin tanısı ve müdahalesi bireyselleştirilmiş bir yaklaşım gerektirir. Erken müdahale ve uygun eğitim stratejileri, özel öğrenme güçlüğü olan bireylerin akademik ve yaşam becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilir.

ozel ogrenme guclugu

Disleksi Belirtileri ve Tanısı

Disleksinin tanı ve yönetimi süreci, bireyin yaşadığı öğrenme zorluklarını anlamak ve uygun destekleri sağlamak için kritik öneme sahiptir. Disleksi belirtileri genellikle çocukluk döneminde fark edilir ancak erken tanı her yaşta mümkündür. Bu süreç, disleksili bireylerin eğitim ve yaşam kalitesini önemli ölçüde iyileştirebilir.

Çocuklarda ve Yetişkinlerde Görülen Disleksi Belirtileri

Disleksinin belirtileri yaşa göre değişiklik gösterebilir. Çocuklarda okuma ve yazmaya başlama sürecinde belirtiler daha belirgindir. Okuma hızının düşüklüğü, harf ve kelimeleri karıştırma, heceleme zorlukları ve yazıda düzensizlikler gibi belirtiler gözlemlenebilir. Yetişkinlerde ise, okuma ve yazma görevlerinde aşırı zaman harcama, yazılı talimatları takip etmede güçlük, yazılı ifadede zorlanma ve genel olarak yazılı materyalle etkileşimde zorluklar yaşanabilir.

Disleksi Tanısı Süreci: Uygulanan Testler ve Değerlendirmeler

Disleksi tanısı, genellikle eğitim uzmanları, psikologlar veya özel eğitim gereksinimleri alanında uzmanlaşmış profesyoneller tarafından konur. Tanı süreci, bireyin okuma, yazma, heceleme ve dil becerilerini değerlendiren bir dizi test ve gözlemi içerir. Ayrıca, bireyin öğrenme geçmişi, eğitim performansı ve ailede öğrenme güçlüğü öyküsü de dikkate alınır.

Bu değerlendirme süreci, disleksinin varlığını ve tipini belirlemenin yanı sıra, bireyin güçlü yönlerini ve özel ihtiyaçlarını da ortaya koyar. Bu bilgiler, eğitimcilerin ve terapistlerin bireye özel destek ve müdahale programları hazırlamasına olanak tanır. Etkili bir tanı süreci, ÖÖG’li bireylerin öğrenme stratejileri geliştirmelerine, akademik başarılarını artırmalarına ve özgüvenlerini güçlendirmelerine yardımcı olabilir.

ÖÖG tanısı ve belirtileri konusunda bilinçlenmek, erken müdahale ve uygun eğitim stratejilerinin önemini vurgular. Her bireyin öğrenme profili benzersizdir ve disleksi tanısı konmuş bireyler için kişiselleştirilmiş eğitim yaklaşımları, onların potansiyellerini en iyi şekilde kullanmalarına yardımcı olabilir. Bu süreç, disleksili bireylerin eğitim ve yaşamlarında karşılaştıkları zorlukların üstesinden gelmelerine önemli ölçüde katkı sağlar.

Özel Öğrenme Güçlüğü için Kaynaklar ve Destek Hizmetleri

Özel Öğrenme Güçlüğü ile mücadele eden bireyler ve onların aileleri için, doğru bilgiye ve destek hizmetlerine erişim, bu öğrenme güçlüğü ile başa çıkmanın en önemli adımlarından biridir. Toplumda disleksi hakkında farkındalığın artmasıyla birlikte, disleksili bireylere yönelik çeşitli kaynaklar ve destek hizmetleri de geliştirilmiştir. Bu hizmetler, bireylerin öğrenme güçlüklerini aşmalarına, akademik ve profesyonel başarılarını artırmalarına ve yaşam kalitelerini yükseltmelerine yardımcı olabilir.

Eğitim Materyalleri ve Öğrenme Araçları

Öğrenme güçlüğü çeken bireyler için tasarlanmış özel eğitim materyalleri ve öğrenme araçları, bu öğrenme güçlüğüyle başa çıkmada büyük bir yardımcı olabilir. Bu araçlar, okuma ve yazma becerilerini geliştirmek, heceleme ve dil bilgisi konularında destek sağlamak ve öğrenme sürecini daha etkili hale getirmek için özel olarak tasarlanmıştır. Örneğin, metinleri sesli hale getiren yazılımlar, heceleme yardımcıları ve görsel öğrenme materyalleri, disleksili bireylerin öğrenme deneyimlerini zenginleştirebilir.

Profesyonel Destek ve Terapi Hizmetleri

Disleksiyle başa çıkmada profesyonel destek almak, bireylerin öğrenme stratejileri geliştirmelerine ve özgüvenlerini artırmalarına önemli ölçüde katkıda bulunur. Psikologlar, özel eğitim uzmanları ve konuşma terapistleri gibi profesyoneller, disleksili bireylere uygun müdahale programları ve terapiler sunabilirler. Bu destek hizmetleri, bireyin özel ihtiyaçlarını dikkate alarak, onların akademik ve sosyal becerilerini geliştirmeye yönelik kişiselleştirilmiş yaklaşımlar içerir.

Disleksi için kaynak ve destek hizmetlerine erişim, bireylerin öğrenme güçlükleriyle başa çıkma yeteneklerini güçlendirir ve onlara daha bağımsız bir öğrenme ve yaşam süreci sunar. Bu kaynaklar, disleksili bireylerin ve onların ailelerinin yaşam kalitesini önemli ölçüde artırır ve onlara öğrenme yolculuklarında rehberlik eder.

Özel öğretmen eşliğinde disleksi terapisi

Disleksi Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Disleksi, genellikle özel eğitim teknikleri, uyumlu öğrenme stratejileri ve destekleyici teknolojiler kullanılarak yönetilir. Disleksi tedavisi için belirli bir “tedavi” yoktur, ancak bireylerin okuma, yazma ve öğrenme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacak yöntemler mevcuttur. Kullanılan bazı temel yaklaşımlar şunlardır:

 1. Yapılandırılmış Okuma Programları: Yapılandırılmış, çok duyusal öğrenme yaklaşımlarını içeren okuma programları, disleksili bireyler için özellikle faydalıdır. Bu programlar, seslerin tanınması, heceleme, okuma akıcılığı ve anlama becerileri üzerinde yoğunlaşır. Öğrencilere harfler, sesler ve kelimeler arasındaki ilişkileri kademeli olarak öğretmek için sistematik ve açık yönergeler kullanılır.
 2. Çok Duyusal Öğretim Teknikleri: Çok duyusal öğretim, öğrenme sürecine görsel, işitsel ve kinestetik (hareket ve dokunma) öğeleri dahil eder. Bu yöntem, öğrencilerin bilgiyi daha etkili bir şekilde işlemelerine ve hatırlamalarına yardımcı olur. Örneğin, harfleri ve sesleri eşleştirirken görsel kartlar, dokunma ile heceleme ve sesleri söylerken hareketler kullanılabilir.
 3. Bireyselleştirilmiş Eğitim Planları (BEP): Disleksili öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak tasarlanmış bireyselleştirilmiş eğitim planları önemlidir. BEP’ler, öğrencinin güçlü yönlerine ve zorlandığı alanlara göre özelleştirilir ve uygun destekler, adaptasyonlar ve hedefler içerir.
 4. Teknolojik Araçlar ve Destekler: Okuma ve yazma süreçlerini kolaylaştırmak için tasarlanmış teknolojik araçlar, disleksili bireyler için büyük bir yardım olabilir. Sesli kitaplar, yazıyı sese çeviren yazılımlar, yazım ve dil bilgisi denetleyicileri gibi teknolojiler, öğrenme sürecini destekler ve bireysel öğrenme tarzlarına uyum sağlar.
 5. Terapi ve Destek Hizmetleri: Konuşma ve dil terapisi, okuma uzmanlarından alınan destek ve psikolojik danışmanlık, öğrenme güçlüğü çeken bireylerin karşılaştıkları zorluklarla başa çıkmalarına yardımcı olabilir. Bu tür destek hizmetleri, özgüven geliştirme, motivasyon artırma ve akademik beceriler üzerinde çalışma konularında önemli faydalar sağlayabilir.
 6. Aile ve Okul İşbirliği: Disleksili öğrencilerin başarısı, ailelerin ve eğitimcilerin yakın işbirliği ile önemli ölçüde artırılabilir. Ailelerin eğitim sürecine aktif olarak katılması ve okul ile düzenli iletişim halinde olması, öğrencinin ihtiyaçlarına yönelik tutarlı bir yaklaşım geliştirilmesine olanak tanır.

Disleksi yönetimi, bireysel ihtiyaçlara göre uyarlanmalı ve öğrencinin yaşam boyu öğrenme becerilerini geliştirmesine yardımcı olacak şekilde kapsamlı bir yaklaşımı içermelidir. Erken tanı ve müdahale, disleksili bireylerin akademik ve yaşam başarıları üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabilir.

disleksi ile hayatta başarılı olanların hikayeleri

Türkiye ve Dünyadan Disleksi Bireylerin Başarı Öyküleri

Türkiye ve dünyadan öğrenme güçlüğü ile mücadele ederek önemli başarılar elde etmiş bazı kişiler, disleksiyle yaşamanın zorluklarına rağmen, azim ve doğru stratejilerle büyük başarılara imza atılabileceğinin canlı kanıtlarıdır. İşte onlardan bazı örnekler:

Albert Einstein: Tarihin en büyük fizikçilerinden biri olarak kabul edilen Einstein’ın disleksi olduğuna dair yaygın inanışlar vardır. Okulda zorluklar yaşamasına rağmen, teorik fizikte devrim yaratan çalışmalarıyla bilinir.

Steven Spielberg: Ünlü film yönetmeni ve yapımcısı Spielberg, disleksisi olduğunu yetişkin yaşamında öğrenmiştir. Okulda okuma güçlüğü çekmesine rağmen, görsel hikaye anlatımı konusunda olağanüstü bir yetenek geliştirmiştir.

Barış Manço: Türk rock müziğinin öncülerinden olan Barış Manço, yaratıcı şarkı sözleri ve benzersiz müzik tarzı ile tanınır. Manço’nun disleksi ile mücadele ettiği bilinmektedir, ancak bu durum onun müzikal kariyerinde önemli işlere imza atmasına engel olmamıştır.

Fazıl Say: Dünyaca ünlü Türk piyanist ve besteci Fazıl Say, disleksiyle mücadele eden kişiler arasında yer alır. Müzikal yeteneğini küçük yaşlardan itibaren sergileyen Say, uluslararası alanda tanınmış bir sanatçı haline gelmiştir. Müzikal kariyeri boyunca birçok ödül kazanan Say, disleksinin sanatsal ifade üzerinde bir engel teşkil etmediğini kanıtlamıştır.

Bu kişiler, disleksiyle mücadelelerini kendi alanlarında başarıya dönüştürmüş, toplumda farkındalık yaratmış ve özel öğrenme güçlüğü yaşayan diğer bireylere ilham kaynağı olmuşlardır. Onların hikayeleri, disleksinin hayallerin peşinden gitmeye ve başarılı olmaya bir engel oluşturmadığını gösterir. Türkiye’de ve dünya genelinde disleksiyle mücadele eden birçok birey, bu örneklerden güç alarak kendi potansiyellerini keşfetmeye ve zorlukların üstesinden gelmeye teşvik edilmiştir.

Ücretsiz rehberlik hizmeti için vakit kaybetmeden hemen arayın.

Disleksi Hakkında Sık Sorulan Sorular

Özel öğrenme güçlüğü, bireylerin yaşamı boyunca sürebilir. Ancak, doğru destek ve stratejilerle, etkileri azaltılabilir ve yönetilebilir hale getirilebilir.

Disleksi olan çocuğa sabırlı, anlayışlı ve destekleyici bir şekilde davranılmalıdır. Onların özgüvenini artıracak şekilde teşvik edilmeli ve öğrenme stillerine uygun yöntemlerle eğitim almalarına yardımcı olunmalıdır.

Disleksi olan bireyler sıklıkla sayıları ve harfleri karıştırabilirler. Özellikle, şekil olarak birbirine benzeyen 6 ile 9 ‘u, 3 ile E gibi sayılar karıştırılabilir. Ancak bu durum her birey için farklılık gösterebilir.

Evet, öğrenme güçlüğü olanlar uygun destek ve kaynaklarla üniversite eğitimi alabilirler. Birçok üniversite, özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilere yönelik destek hizmetleri sunmaktadır.

Disleksi olan bireyler genellikle yaratıcı düşünme, problem çözme ve büyük resmi görebilme yetenekleri sayesinde sanat, tasarım, mühendislik, mimarlık ve girişimcilik gibi alanlarda başarılı olabilirler.

Türkiye'de Disleksi ile İlgili Destek Veren Kuruluşlar

Türkiye’de disleksi ve benzeri özel öğrenme güçlüğü olan bireylere destek sağlayan çeşitli kurumlar ve dernekler bulunmaktadır. Bu kuruluşlar, öğrenme güçlüğü hakkında farkındalık yaratma, eğitim materyalleri sunma, aile ve öğretmenlere yönelik danışmanlık hizmetleri gibi çeşitli faaliyetlerde bulunurlar. İşte Türkiye’de disleksi ile ilgili destek veren bazı önemli kuruluşlar:

 1. Türkiye Disleksi Vakfı (TDV): Disleksi konusunda farkındalık yaratmayı ve disleksiyle yaşayan bireylere eğitim ve destek hizmetleri sunmayı amaçlayan bir vakıftır. Ailelere, öğretmenlere ve disleksili bireylere yönelik eğitim programları, seminerler ve atölye çalışmaları düzenler.
 2. Disleksi Derneği: Disleksi ve özel öğrenme güçlüğü olan bireylerin eğitim ve sosyal yaşamlarını iyileştirmeyi hedefleyen bir dernektir. Eğitim materyalleri, danışmanlık hizmetleri ve bilgilendirici etkinlikler sunar.
 3. Türkiye Özel Eğitimciler Derneği (TÖED): Özel eğitim ihtiyacı olan bireyler için eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunan, bu alanda çalışmalar yapan bir dernektir. Disleksi dâhil olmak üzere çeşitli öğrenme güçlükleri konusunda destek sağlar.
 4. PDR Derneği (Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği): Psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanında faaliyet gösteren bu dernek, disleksi ve diğer öğrenme güçlükleri konusunda da bilgilendirme ve destek sağlamaktadır. Eğitimler, seminerler ve danışmanlık hizmetleri aracılığıyla bireylere ve ailelerine yardımcı olur.

Bu kuruluşlar, disleksi ve özel öğrenme güçlükleri konusunda Türkiye’de önemli çalışmalar yürüten, destek ve kaynak sağlayan kuruluşlardır. Disleksiyle mücadele eden bireyler ve aileleri için rehberlik, eğitim materyalleri, danışmanlık hizmetleri ve çeşitli terapiler sunarak, bu bireylerin eğitim ve sosyal yaşamlarında daha başarılı olmalarına yardımcı olurlar.

disleksi ve umut

Disleksi, yaşamın çoğu alanında karşılaşılan zorluklara rağmen, doğru destek, eğitim ve yöntemlerle birlikte, özel öğrenme güçlüğü ile mücadele eden bireylerin ve ailelerinin başarılı ve dolu dolu bir yaşam sürdürebileceklerini unutmamak önemlidir. Albert Einstein, Batış Manço gibi tarihe geçmiş ilham verici başarı hikâyeleri, karşılaşılan engellerin aşılabileceğinin ve umutsuzluğa kapılmamak gerektiğinin canlı kanıtlarıdır.

Siz de bu zorlu yolculukta yanınızda güvenilir bir rehber arıyorsanız, disleksi ile ilgili doğru bilgi, destek ve yönlendirme için bize başvurabilirsiniz. Birlikte, disleksiyle mücadele eden yakınlarınız için en uygun yöntemi belirleyebilir, onların da buradaki başarı örnekleri gibi kendi başarı hikayelerini yazmalarına yardımcı olabiliriz.

Bizi hemen arayarak ücretsiz rehberlik hizmetimizden yararlanın.

Konuşmayı başlat
WhatsApp ile iletişime geçin.
Merhaba,
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Arayın!