logo

RAM(Rehberlik ve Araştırma Merkezi) raporu, özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin öğrenme düzeylerini belirlemek ve uygun eğitim programlarını planlamak amacıyla hazırlanan bir rapordur.

RAM Raporu, çocuğun bireysel özellikleri, öğrenme seviyesi, ihtiyaçları ve öğrenme potansiyeli hakkında bilgiler için yapılan testler sonucunda eğitim desteği veya tanılama için gerekli işlemleri gerçekleştiren kurumlardır.

Ram Raporu Neden Alınır ?

RAM raporu, rehabilitasyon merkezlerinde sunulan özel eğitim hizmetlerinden yararlanma sürecini başlatır ve bireyin bireysel ihtiyaçlarına uygun destek programlarının oluşturulmasına olanak tanır. Bu sayede, bireyin gelişimi desteklenir ve akademik yönde katkı sağlar.

Ram Raporu Nereden Alınır?

Eğitim kurumlarına devam etmeyen bireyler, bulundukları İL/İLÇE nin Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nden; devam eden bireyler ise, öğrenim gördükleri okulun bağlı olduğu İL/İLÇE nin Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nden RAM raporunu alabilirler.

Ram Raporu Nasıl Alınır ?

RAM raporu almak için ilk adım, bireyin öncelikle tam donanımlı bir devlet hastanesinden temin ettiği “Engelli Sağlık Kurulu Raporu”na sahip olması gerekmektedir.
Bir bireyin ilk defa RAM raporu alması gerektiğinde, ebeveyni veya yasal temsilcisi, bireyin bizzat Rehberlik ve Araştırma Merkezi’ne başvuruda bulunmalıdır. RAM, başvuru yapılan kişiye değerlendirme için bir randevu tespit etmek üzere RAMDEVU sistemi üzerinden hizmet sunar. Değerlendirme sonuçlarına bağlı olarak, RAM raporu hazırlanır ve ilgili kişiye teslim edilir.

Ram Raporu Çıkarmak İçin Hangi Belgeler İstenir?

Bireyin veya velisinin yazılı başvurusu, okula veya kuruma kayıtlı öğrenciler için ilk değerlendirmede “Eğitsel Değerlendirme İsteği Formu” ve yeniden incelemelerde “Bireysel Gelişim Raporu” gerekmektedir. Destek eğitimi başvurularında ise Engelli Sağlık Kurulu Raporu talep edilir. Başvuru sürecinde, birey ve ailesinin kimlik fotokopisi ile 4 adet fotoğraf da sunulmalıdır.

Eğer vasi atanmış ise, mahkeme kararı, vasi belgesi ve nüfus kayıt örneği de başvuru evrakları arasında yer almalıdır.
Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine devam eden bireylerin dönem sonu performans değerlendirme formu ile aylık performans kayıt tabloları da ayrıca sunulmalıdır.

Ram Rapor Süresi Ne Kadardır?

RAM raporları genellikle 1(bir) yıl süreyle geçerlidir. Ancak, bireyin özel bir durumu varsa veya belirli koşullar söz konusuysa, rapor süresi 6(altı) aya, hatta bazı durumlarda 2(iki) yıla kadar uzatılabilir.
Standart olarak kabul edilen süre ise 1(bir) yıldır, bu süre içinde raporun geçerliliği devam eder.

Ram Raporu Nasıl Yenilenir?

RAM raporu süresi dolmadan 45 gün öncesinde, RAMDEVU sistemi aracılığıyla bağlı olduğunuz RAM randevusu almanız gerekmektedir.
Randevu günü geldiğinde, RAM’ın talep ettiği belgeleri tamamlayarak değerlendirmeye katılırsınız. Değerlendirme sonrasında, genellikle 1 hafta ila 10 gün içinde RAM tarafından yeni bir RAM raporu düzenlenir ve size teslim edilir.

Ram Raporu ile 1 Yıl İçinde Kaç Kurum Değiştirilebilir?

RAM raporu kapsamında, bir yıl içinde en fazla iki defa kurum değişikliği yapılabilir.
Ancak, zorunlu ikametgah değişikliklerinde, aileler, 3. kurum değişikliği için taleplerini ileterek, bu süreyi aşabilirler.

Ram Raporu İle Kaç Saat Hizmet Alınabilir?

RAM raporunun içeriğine bağlı olarak, bireysel hizmet çıkan raporlarla aylık toplamda 8 saat, bireysel ve grup hizmeti çıkan raporlarla ise aylık toplamda 8 saat bireysel ve 4 saat grup hizmeti alınabilir.

RAM Raporuna Nasıl İtiraz Edilir ve İtiraz Süresi Nedir?

Veli, RAM raporunun kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren 60 gün içinde bireyin yeniden değerlendirilmesi talebiyle Özel Eğitim Hizmetleri Kuruluna itirazda bulunabilir.

Okul veya kurumdaki Rehberlik hizmetleri ise, öğrencinin kayıt tarihinden itibaren en az 70 iş günü süren izleme sürecinin ardından, öğrencinin yeniden değerlendirilmesi talebiyle Özel Eğitim Hizmetleri Kuruluna itiraz edebilir.

Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu’na yapılan itirazlar, incelenerek en geç 30 gün içinde sonuçlandırılır.

Ram Raporu Nasıl İptal Edilir?

RAM raporu doğrudan iptal edilemez; ancak rapor süresi sona erdiğinde ve yeni bir RAM raporu düzenlenmediğinde, mevcut raporun geçerliliği otomatik olarak sona erer. Rapor süresinin dolmasının ardından, bireyin durumuna uygun olarak yeniden değerlendirme yapılabilir ve gerekirse yeni bir RAM raporu alınabilir.

Rehberlik Araştırma Merkezi Nedir?

Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM), Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi bir kurumdur, ve rehberlik, psikolojik danışmanlık, özel eğitim yönlendirme gibi alanlarda ailelere ücretsiz destek sunan bir kuruluştur. “RAM” olarak kısaltılan Rehberlik Araştırma Merkezi, toplumun daha bilinçli ve duyarlı olmasını sağlamak adına çeşitli çalışmalar yürütmektedir. Aynı zamanda, özel gereksinimli bireylerin toplumdan izole edilmemesi için çeşitli projeler ve faaliyetler üzerinde çalışmaktadır.

Konuşmayı başlat
WhatsApp ile iletişime geçin.
Merhaba,
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Arayın!